Corporate Governance

Integriteit hoog in het vaandel

Corporate Structuur

De raad van bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en de naleving daarvan. De raad van commissarissen en de raad van bestuur respecteren de beginselen van de Nederlandse Corporate Governance code zoals die is opgesteld door de Commissie Corporate Governance.

Corporate governance betreft de verhoudingen tussen raad van bestuur, de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Holland Property Group vindt toepassing van gedegen corporate governance-principes en evenwichtige verhoudingen tussen deze organen belangrijk. Het moet echter geen doel op zich zijn. Het daadwerkelijke doel is het creëren en behouden van een cultuur van eerlijkheid en integriteit.

Copyright @ 2016 Holland Property Group, All Rights Reserved