Investor Relations

Duurzaam beleggen in Nederlands Residentieel Vastgoed

Solide propositie

Holland Property Group is een institutioneel en hoogwaardig vastgoedbeleggingsbedrijf dat zich met name heeft toegelegd op het woonsegment. Holland Property Group heeft als doel waarde creëren voor haar aandeelhouders en haar externe partners door middel van goed getimede investeringen in wooncomplexen van goede kwaliteit in het westelijk deel van Nederland, de Randstad.

Investeringen omvatten activa in de zin van projecten uit de ontwikkelingspijplijn van Holland Property Group alsmede activa in de zin van bestaande vastgoedproposities die van derden worden aangekocht.

Door optimaal gebruik te maken van onze eigen en, indien nodig, externe kennis zijn wij in staat om vastgoedprojecten te identificeren waarmee volgens verwachting van alle partijen een goed rendement* te realiseren is.

Holland Property Group heeft een vermogen onder beheer en administratie van meer dan €120 miljoen. De beleggingsstrategie is gericht op “core business” en “value add” in huurwoningcomplexen op strategische binnenstedelijke locaties, met een sterke focus op het midden en hoge segment.

Holland Property Group heeft een middellange termijn als beleggingshorizon.

*De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Copyright @ 2016 Holland Property Group, All Rights Reserved