Holland Property Group heeft in juni 2014 het monumentale Sint Elisabeth Gasthuishof gelegen aan de Oude Vest en Caeciliastraat in het centrum van Leiden aangekocht.  Het gaat om  een complex bestaande uit circa 50 vrije sector en woonzorg gerelateerde appartementen.

Het complex dateert uit de 15e eeuw en werd in 1428 als gasthuis gesticht door Jan Dirc Coenenzoon en zijn  vrouw Katrijn Willem Tedendochter als ziekenhuis voor vrouwen met daarbij een passantenhuis voor vrouwen op doorreis. Het in oorsprong middeleeuwse Elisabethgasthuis is vernoemd naar de patrones van bedelaars, vervolgden, weduwen en wezen: Elisabeth van Hongarije, landgravin van Thuringen.

In de 16 en 17e eeuw werd het gasthuis uitgebreid door onder andere samenvoeging met het aangrenzende sint Ursulaklooster en de bouw van het leprooshuis. Daarbij werden er ook huisjes aangebouwd voor proveniersters, bejaarden die voor hun verzorging betaalden.

In 1773 werd besloten tot opheffing van het gasthuis. De proveniershuisjes bleven daarna in gebruik als twee hofjes, het Elisabethhof en het Hofje van Zessen geheten. In 1969 heeft een ingrijpende restauratie/ reconstructie plaatsgevonden door H.A. van Oerle.

Het complex heeft een vloeroppervlakte van circa 3.400 m2.

Delen met uw netwerk
← Go back
Copyright @ 2016 Holland Property Group, All Rights Reserved