Real Estate Management

Gedegen Asset- en Facility management

hollandproperty-realestatemanagement
De business unit Holland Property Real Estate Management is het onderdeel van Holland Property Group dat zich richt op het financieel en technisch beheer van individuele huurwoningen, beleggingspanden, en beleggingsportefeuilles. Zij verleent haar diensten voor Holland Property Group waar zij onderdeel van uit maakt. Daarnaast verleend zijhaar diensten aan vastgoedbeleggers, particulieren, woningcorporaties en institutionele beleggers.

Holland Property Real Estate Management bestaat uit een sterke financiële backoffice die zich richt op incassering van huren, huurindexatie en eindafrekeningen. Daarnaast bestaat deze business unit uit een onderhoudsdienst, die zich richt op het verhelpen van klachten en storingen en het uitvoeren van meerjarige onderhoudsprogramma’s.

hollandproperty-development
hollandproperty-realestate
hollandproperty-rentalservices

Delen met uw netwerk
Copyright @ 2016 Holland Property Group, All Rights Reserved