Full Service

Unique Full-Service Property Management concept®

Visie

Holland Property Group heeft als visie te waarborging van de kwaliteit die zij nastreeft dat zij maximaal grip wil hebben op de gehele vastgoed value chain. Hiertoe heeft zij eigen unieke Full Service Property Management concept® ontwikkeld. Hierbinnen worden de volgende kern-activiteiten onderscheiden:

Full Service Property Management Concept®

Deze activiteiten worden allemaal door de 4 business units binnen de Holland Property Group uitgevoerd.

Missie

De missie van de onderneming is te voorzien in hoogwaardige huuroplossingen voor de verschillende doelgroepen in onze samenleving.
Om deze missie te volbrengen opereert de onderneming op basis van de volgende vijf gedragsregels:

  • Iedere werknemer is een ’’ondernemer binnen de onderneming’’: Dit om een cultuur van ondernemerschap en zelfstandigheid te stimuleren;
  • Eerlijkheid: Opereren in overeenstemming met onze hoge ethische standaards.
  • Excellente prestaties: Het altijd nog beter willen doen.
  • Duurzame vorm van projectontwikkeling en herontwikkeling: door moderne architectonische ontwerpen, hoogwaardige vaardigheden en technieken en solide onderhoud;
  • Zeer tevreden klanten: Een stap extra maakt het verschil tussen tevreden en zeer tevreden klanten.

De vier business units van de onderneming zijn gestoeld op deze vijf gedragsregels. Hierdoor kan de onderneming garanderen dat er binnen de vier expertise gebieden qua kwaliteit en inzet gehandeld wordt op basis van dezelfde uitgangspunten.

hollandproperty-development
hollandproperty-realestate
hollandproperty-rentalservices
hollandproperty-realestatemanagement

Holland Property Group, uw voortvarende dienstverlener in vastgoed.

Delen met uw netwerk
Copyright @ 2016 Holland Property Group, All Rights Reserved