Property Development

Gestage groei door acquisitie, projectontwikkeling en bouw van wooncomplexen.

hollandproperty-development
De business unit Holland Property Development is verantwoordelijk voor de acquisitie, projectontwikkeling en realisatie. Wij richten ons daarbij op nieuwbouw projecten en (her-)ontwikkeling van bestaande locaties in binnenstedelijke gebieden.

Wij hebben een passie voor het ontwikkelen van woon-, uitgaans- en werkomgevingen. De samenleving is daarbij onze inspiratiebron. Het leefbaar maken van een woonomgeving zien wij als onze verantwoordelijkheid, die wij graag oppakken in nauwe samenwerking met andere stakeholders zoals overheden, instellingen en andere betrokken marktpartijen.

 

hollandproperty-realestate
hollandproperty-rentalservices
hollandproperty-realestatemanagement

Delen met uw netwerk
Copyright @ 2016 Holland Property Group, All Rights Reserved